сряда, 25 ноември 2009 г.

Пумпал

Назад по линията, в ляво. И после мъничко встрани.
Изместваш се от свойто тяло за секунда.
Наместваш се обратно.
Със ситна крачка стъпваш по нататък.
Един подскок и си извън.
Оставяш мирисът на непознато да те води.
Предчустваш трепетно вълнение.
И топката в стомаха се разплита, оставяйки безброй иглички по цялото ти тяло.
Разтваряш снопчета лъчи за да погледнеш отвъд.
Там където може би ще намериш този, за когото си мечтаеш.


Няма коментари: